Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Partnership distribution

Kênh phân phối thông qua đối tác (Partnership Distribution – PD) đang là xu hướng phát triển mạnh trên thị trường Bảo Hiểm Nhân Thọ tại Việt Nam. Tại Manulife, Kênh PD hiện đang nằm trong top dẫn đầu thị trường với định hướng luôn đổi mới để duy trì tốc độ tăng trưởng tốt trong những năm tới. Hiện nay, PD Manulife đang có kênh kinh doanh vô cùng tiềm năng là Kênh phân phối thông qua Ngân hàng (Bancassurance)

Với nguồn lực dồi dào, chuyên môn đào tạo cao, cùng sứ mệnh đặt khách hàng làm trọng tâm, Kênh phân phối thông qua đối tác của Manulife hứa hẹn mang đến nhiều thành tựu và cơ hội mới cho thị trường Bảo hiểm nói chung tại Việt Nam, cung cấp cho hàng triệu gia đình Việt những giải pháp tài chính ưu việt nhất.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.